Telefonla Sipariş: 0 544 838 15 87 Toptan Satış

  Hediyeleşmenin Tarihçesi

  Hediye alırken de verirken de yaşanan heyecanın tarifi mümkün değildir. Acaba beğenecek mi, ne aldılar diye meraklanma duygusunun tarifi tam anlamıyla kaleme alınacak hissiyatlar değildir. Peki bize bu hissiyatı yaşatan  hediyelerin tarihsel serüvenin seceresi nasıl oluşmuştur?

  Bir dünya gezgini ve Antik Çağ’ın araştırmacısı olan Jacob Spon 1647 ve 1685 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönem içerisinde “ Hediyelerin Kökenine Dair “ bir kitabı kaleme almıştır. Hediye verme gelenek ve bu geleneğin Roma imparatorluğunun ilk dönemlerinde oluştuğunu ifade eder.

  Ünlü gezgin hediyenin tarihi hususunda süregelmiş olan bu bilgilere yazılı kaynaklardan ulaştığını vurgular. Roma’nın çok tanrılı resmi dininin Batı dünyasında ki neredeyse en sonuncu diyebileceğimiz Simmakus’un mektuplarında bu bilgiyi bulduğunu kanıtlarla destekler.

  Simmakus’tan edindiği bilgilere göre, Roma krallığının söz sahibi ve önde gelen yöneticilerine, özellikle yılbaşı ve bayram niyetiyle, bir saygı nişanesi anlamıyla, Sağlık Tanrıçası Strenia’nın ormanlarından toplanmış mine çiçeğinin dalları gönderilirmiş. Mine çiçeğinin dallarından bitki çayı yapılırmış. Latin dillerini incelediğimizde yılbaşı ya da bayram hediyesi anlamına gelmekte olan “ Strenna ”, “ Etrenne “ sözcükleri hediyenin tarihi olarak literatürdeki yerini almıştır.

  Peki, daha sonra hediyenin tarihi nasıl seyreder? Zamanla hediye verme etkinliği gelişir ve dostlara yeni yılda mutluluklar dilemek adına mine dallarının yanında incir, bal ya da hurma sunmak adet haline gelir. Roma krallığının imparatorluk döneminde ise hediye üzerine yapılan işler tamamen boyut değiştirir.

  Soylu tabaka ve seçkinler, atalarından kalan geleneksel bal çömleği yerine içinden altın şıkırtıları gelen hediyeleri tercih ederler. Fakat Roma kilisesi Batı ve Doğu’ya hakimiyetini kurunca, çok tanrılı dönemi kapatmak zamanlada tamemen ortadan kaldırmak adına her şeyi yasaklar ve hediye verme geleneği bu süreç içerisinde dışlanır. Lakin tamamen ortanda kaldırılamaz.

  Hristiyanlık, kendi geleneklerinin ölçülerini kendi belirlerken hatta bunu insanlara bir şekilde empoze ederken, hediyeleşme de bir şekilde bu geleneğin sızar. Aslında buradan çıkan sonuçla insanları yönetmek, onların fikirlerini organize etmek ve görüşlerini değiştirmek adına ne kadar etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bun Design olarak bizim tavsiyemiz ise hediyelerinizi bir sevgi emaresi olarak sunmanızdır. Peki ya sonra neler oldu hediyenin tarihi serüveninde ?

  18. yüzyıllara çeviriyoruz takvim yaprağımızı. Batı dünyasında dini baskıların azaldığı Aydınlama Döneminde hediye vermek, aynı zamanda bir parti ve ziyafet vermek eş anlamlı olarak kullanıldı. Ve günümüze gelene kadar kendini geliştirerek bir çok zümre tarafından hediyenin önemi ön plana çıktı.

  Sonuç olarak tüm özel günlerin, dilenmesi gereken bir özrün, ilan edilmesi gereken bir aşkın ve kutlanması gereken bir başarının yol arkadaşıı oldu hediyeler. Şimdi hediyenin tarihi hakkında bu kadar bilgi sahibi olmuşken, sizlere neler sunduğumuza bakmaya ne dersiniz? Hadi Bun Design reyonlarında ki hediyenin binlerce çeşitlenmiş hallerini göz atmaya buyurun…

  Menü Üye Ol Sepet Whatsapp